Personuppgiftshantering

Dina Personuppgifter

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. De personuppgifter som vi samlar in om dig som kund är:

Namn: Administrering av dina inköp och ditt konto hos oss (Min Sida).
Adress: Marknadsföring så som nyhetsbrev och informationsbrev.
Mobilnummer: Kontakt vid behov av informationsspridning som exempelvis lågt saldo på ditt tvättkort.
Mejladress: Administrering av dina inköp och ditt konto hos oss (Min Sida). Samt informationsspridning och marknadsföring. Om du inte längre vill ta emot meddelanden med marknadsföring, kan du enkelt avsluta prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.
Registreringsnummer: Administrering av dina inköp och ditt konto hos oss, när det är kopplat till ett visst registreringsnummer

Anledningen till insamlingen av personuppgifter är för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal och fullfölja våra åtaganden till dig som kund. I samband med att du blir kund hos oss, kommer du endast få meddelanden och information som är kopplat till verksamheten.
Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från personer som är under 18 år. Om du är under 18 år måste du ha din förälders- eller målsmans samtycke för att kunna handla hos oss. Om vi får reda på att vi har samlat in personuppgifter från personer under 18 år, utan att förälder eller målsman lämnat sitt samtycke, kommer vi att vidta åtgärder för att radera uppgifterna.

Hantering av dina personuppgifter

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål, eller tills att du som kund valt att aktivt radera din information. Därefter kommer endast information som är nödvändig utifrån bokföringslagen att sparas. OBS. i samband med att du som kund väljer att radera din information i våra system, är det sedan upp till dig som kund att påvisa ett eventuellt tidigare köp. Du har även rätt att begära att vi rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig.

Avtalstiden börjar gälla från den tid som du betalar något av dina köp eller har ett konto registrerat hos oss. Ett konto skapas automatiskt i samband med det första köptillfället.

Vem tar del av dina personuppgifter

Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas eller utbytas till något annat företag, utan ditt samtycke. Däremot kan dina uppgifter komma att delas med våra underleverantörer, så kallade personuppgiftsbiträden som vi har skriftliga avtal med, genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav.

Har du frågor eller funderingar så hjälper vår kundrådgivning dig via info@autospa.nu alternativt via telefon 0500-427000, vardagar mellan 08.00-17.00.

Vid uppdatering av vår integritetspolicy kommer vi att publicera den nya policyn på vår hemsida